• víťazi I.Slovenskej ligy boxu 2017
  • Matúš Strnisko (vpravo)bronz M-EÚ, 5.miesto ME, Majster SR
  • tréneri s Michalom Takácsom5.miesto OH,MS,ME mládeže, Majster SR
  • úspešný tím žiakov na turnaji v Poľsku
  • Naši majstri SR mužov pre rok 2017M.Ballai, T.Zold, P.Kontár, M.Strnisko, M.Takács
  • majstrovský tím na MSR SD a seniorov
  • Michael BallaiMajster SR 2017
  • Mário MackaničMajster SR 2016
Predstavitelia Klubu
Prezident klubu:
Dušan Vaňo
Hlavný tréner BCS:
Ing. Tibor Hlavačka
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tréner mládeže ŠG a reprezentácie SR:
Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ďakujeme za podporu

MESTO NITRA

nitra orez

NITRIANSKY

SAMOSPRÁVNY KRAJ

43091

piatok, 25. november 2011, 08:27 Napísal: Pavol Hlavačka Prečítané: 42520x
  • Vytlačiť
  • Odoslať e-mailom

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TRÉNINGU A VÝKONU V BOXE

Predslov:

Box patrí vo svete k športovým fenoménom, na Slovensku ho však môžeme radiť k tzv. malým športom. Dostupnosť odbornej literatúry s problematikou boxu je na území Slovenska, ako i v Českej republike malá. Väčšina rôznych literárnych diel zaoberajúcich sa športovým odvetvím box, sa venuje výkladu všeobecných základov boxerskej techniky, pravidiel boxu a okrajovo športovej príprave. V posledných desaťročiach rapídne ubudol u nás počet kvalifikovaných trénerov a napredovanie poznatkov z oblasti tréningu a výkonu v boxe stagnuje.

Táto rubrika venovaná boxu by mala priniesť iný pohľad na danú problematiku, a to pohľad nie len teoretický, ale aj praxou overený. Môj seriál príspevkov nazvaný „SYSTEMATIKA ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY V BOXE" by mal poukázať na dôležitosť jednotlivých zákonitostí dlhodobej športovej prípravy v boxe. Rubrika by mala pomôcť rozšíriť rozhľad v tejto problematike nie len boxerom, súčasným, či budúcim trénerom, ale aj funkcionárom a iným činovníkom boxu, ktorí vo svojej kompetencii často krát rozhodujú aj o veciach týkajúcich sa športovej prípravy a jej zabezpečenia.

Úvod do problematiky tréningu a výkonu v boxe:

Túto tému začnem zaujímavosťou: svetoznámy športový sever (a televízny kanál) ESPN vytvoril v roku 2007 rebríček športov, aby na základe 10 kritérií určil, ktorý šport je najnáročnejší. 10 bodovaných kritérií bolo: vytrvalosť, intenzita, sila, rýchlosť, flexibilita, agilnosť, nervová činnosť, sústredenosť počas výkonu, koordinácia „oko-ruka", reakčná schopnosť a stratégia (taktická schopnosť). Na základe tohto hodnotenia sa stal BOX najnáročnejším športom zo všetkých! V nasledujúcich príspevkoch sa budem snažiť priblížiť tréningovú problematiku tohto náročného športu. Zaoberať sa budem predovšetkým amatérskym (olympijským) boxom.

Z hľadiska výkonu môžeme amatérsky box charakterizovať ako intenzívnu činnosť, ktorá má silovo-rýchlostný charakter a vysokú koordinačnú náročnosť. „Činnosť je vykonávaná prevažne v zmiešanom aeróbno-anaeróbnom až vysokom anaeróbnom pásme." (Kerr, 2003). Každá pohybová schopnosť má pre box svoj význam a preto môžeme boxera všeobecne charakterizovať z hľadiska dlhodobej systematickej športovej prípravy ako všestranne trénujúceho športovca.

Cieľom športového tréningu je logicky dosiahnutie čo najlepšieho výkonu v súťažiach. Treba si uvedomiť, že správny systém a obsah tréningu vedie k rýchlejšiemu napredovaniu výkonnosti borca. Naopak, neodborný systém a obsah tréningu môže borca zlepšovať iba do určitej výkonnostnej úrovne, ak vôbec nejaké zlepšenie nastane. Prichádza stagnácia a neskôr aj pokles výkonnosti.

Pre úspešnosť tréningovej praxe má veľký význam hlbšie poznať obsah športového výkonu, jeho štruktúru, ako aj špecifické požiadavky, ktoré výkon v boxe kladie na organizmus a osobnosť človeka. Na základe tohto poznania môžeme následne budovať správny systém a obsah tréningu, ktorý nám otvorí cestu k zvyšovaniu výkonnosti. „V športovom tréningu zámerne stimulujeme adaptačné procesy zodpovedajúce obsahovým požiadavkám štruktúry športového výkonu." (Laczo, 2005).

V praxi sa v boxe na Slovensku stretávame s problémom neodborného vedenia a plánovania tréningového procesu. „Skúsenosti z praxe vedú k poznatkom, že väčšina trénerov, ktorých hlavné zamestnanie nie je trénerstvo, upadá do stereotypu vo vedení tréningovej jednotky bez plánovania tréningového procesu a dodržania zákonitostí pre dané obdobie prípravy." (T. Hlavačka, 2004).

„Je samozrejmosťou, že adaptačné tempo v mládežníckych vekových kategóriách v prípade nižšej výkonnostnej úrovne je vyššie v porovnaní so staršími športovcami, resp. s vyššími výkonnostnými úrovňami. V mládežníckych kategóriách výkonnostný progres viac-menej môžeme pripísať prirodzenému biologickému rozvoju organizmu a nie adaptácii na tréningové podnety." (Laczo, 2005). Talentovaní jedinci sa v boxe dokážu v mladších vekových kategóriách presadiť hlavne vďaka svojím vrodeným dispozíciám a talentu. No pri prechode k vyššej konkurencii, napríklad do juniorskej reprezentácie, či do výberu seniorského ligového družstva nastáva problém. Talent už nestačí, prichádzajú prehry a slabo odborne disponovaný tréner nevie nájsť príčiny. Trénuje sa stále to isté, mení sa iba objem, no stereotypný obsah ostáva. Preto je dôležité poznať obsah športového výkonu v boxe a podľa toho sa vedieť orientovať v systéme športovej prípravy. Vedieť: čo chcem trénovať, ako to mám trénovať, kedy to mám trénovať a ako to všetko skĺbiť do jedného celku."

Box je mimoriadne náročný šport a formovanie dobrej výkonnosti pre hlavnú – seniorskú kategóriu (ako logický cieľ dlhodobej práce s mládežou) sa začína už na samom začiatku kariéry mladého boxera. Čím je šport náročnejší, tým majú väčší vplyv vrodené dispozície, podmienky životného prostredia a talent. To sú zložky dlhodobého formovania športovej výkonnosti, ktoré nemôžeme príliš ovplyvniť, no napriek tomu ich význam treba aspoň spomenúť a nezabúdať, že zvyšovanie výkonnosti treba chápať v širších súvislostiach (obr. 1).

obr1_box

„Vrodené dispozície môžeme rozdeliť na morfologické, fyziologické a psychologické." (Dovalil a kol., 2002). Hoci je box fyzicky nesmierne náročný šport, je rozdelený do váhových kategórií a preto môžeme vplyv morfologických dispozícií (telesná výška, hmotnosť, stavba tela) na predpoklady pre box brať len okrajovo. V praxi poznáme obrovské množstvo špičkových boxerov, ktorí by na základe morfologických dispozícií „neboli vhodní" pre tento druh športu. Fyziologické dispozície (napr. transportná kapacita kyslíku) ovplyvňujú do určitej miery každý fyzicky náročný šport. Pre box majú špecifický význam psychologické dispozície (temperament, vôľa, intelekt...). Box je emocionálne náročný, vyžaduje si pevnú vôľu, sebakontrolu, sebadôveru a hlavne „bojové srdce". Tieto vlastnosti sa často rysujú aj vplyvom životného prostredia. Nie je náhoda, že boxu sa mimoriadne darí v typoch sociálneho prostredia, kde nevládne luxus a bezproblémový život, ale horšia ekonomická situácia, tvrdšia výchova a ťažšie životné podmienky. K svetovej špičke aj preto (nie len preto!) patria boxeri Kuby, Azerbajdžanu, Kazachstanu, Uzbekistanu, Arménska a samozrejme Ruska. Ďalšou, asi najvýznamnejšou neovplyvniteľnou zložkou dlhodobého formovania výkonnosti je miera nadania, talentu pre box. V dnešnej tvrdej konkurencii na vrcholnej medzinárodnej scéne sa boxer bez dostatočne vysokého stupňa talentu jednoducho nemá šancu presadiť. To boli zložky, ktoré sú prakticky neovplyvniteľné. To, čo môžeme ovplyvniť a ďalej v budúcich článkoch budeme rozoberať je tréning, trénovanosť a výkon.

- Mgr. Pavol Hlavačka

Prihlásenie
Partneri

 

 skalka

ARMY SHOP

 elefant

 

pizzalekarenstvorec logo nitradencetv logo

my